Fatih Elibol

Transaksiyonel Analiz

Transaksiyonel Analiz, 1950’lerde Dr. Eric Berne tarafından geliştirilen bir teoridir. Transaksiyonel Analiz, bir sosyal psikoloji ve iletişimi geliştirmeye yönelik bir yöntemdir. Teori, kendimizi nasıl geliştirdiğimizi ve kendimize nasıl davrandığımızı, başkalarıyla nasıl iletişim kurduğumuzu ana hatlarıyla belirtir ve değişmemizi ve büyümemizi sağlayacak öneriler ve müdahaleler sunar.

Berne, nasıl oluştuğumuzu ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduğumuzu açıklamaya yardımcı olmak için ego durumları kavramını tasarladı. Transaksiyonel Analizin yapı taşlarını oluşturan ego durumları, düşünme, hissetme ve davranma biçimlerimizi sınıflandırırlar ve Ebeveyn, Yetişkin ve Çocuk olarak adlandırılırlar. Ebeveyn ego durumu ailemizden ve önemli kişilerden kopyaladığımız bir dizi duygu, düşünce ve davranıştır. Yetişkin ego durumu, şimdi ve buraya verilen doğrudan tepkilerle ilgilidir. Çocuk ego durumu ise kendi çocukluğumuza ait tekrarlanan davranışları içerir. Transaksiyonel analizin genel amacı, bireyin yetişkin durumunu güçlendirmektir. Bu, danışanın ebeveyn veya çocuk ego durumuna geçmesine neyin neden olduğunu anlamak için sorgulama teknikleri kullanılarak yapılır. Böylece bu anlarda çocuk veya ebeveyn ego durumu yerine yetişkin durumunda kalmak için kullanılacak yardımcı stratejiler geliştirilir.

Transaksiyonel Analiz ile Koçluk Nedir?

Transaksiyonel Analiz, iletişim, yönetim, kişilik, ilişkiler ve davranışları kapsayan klinik, terapötik, organizasyonel ve kişisel gelişimde geniş uygulamalara sahiptir. İster iş dünyasında, ister ebeveyn, sosyal hizmet uzmanı veya kişisel gelişimle ilgileniyor olun, Eric Berne’in ve takipçilerinin teorileri, insanlarla olan ilişkilerinizi ve kendiniz hakkındaki anlayışınızı zenginleştirecektir. Bu nedenle transaksiyonel analiz koçluk hizmetinde de kullanılabilen değerli bir yaklaşımdır.

Fatih Elibol Uluslararası Koçuk Federasyonu MCC unvanlı bir koçtur. Uzman bilgisi ve deneyimiyle sektörün en bilinen profesyonellerinden olan Fatih Elibol’un koçluk hizmetini ya da eğitimleri incelemek için web sitesini ziyaret edebilir, randevu almak için 0850 441 71 27 telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın