KADEM’den şiddet ve çözüm yolları

Şiddet binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geliyor.

Küresel bir sorun olan şiddet, günümüzde de kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan ve öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin gerek bireylere gerekse doğaya ve canlılara karşı yönelttiği en önemli tehdit unsuru.

Kadını, erkeği, genci yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa edebilmek adına KADEM, olarak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim seti hazırladı.

Şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin bir araya geldiği çalışmada Prof. Dr. Aliye Mavili, “Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları” adlı makalesi ile şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle ele aldı.

Şiddetin hukuki açıdan değerlendirmesi Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Doç. Dr. M. Emin Alşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır’ın ortak çalışması olan “Kadına, Çocuğa ve Güçsüz İnsanlara Karşı Uygulanan Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu” isimli makalede ele alındı.

“Kur’an ve Sünnet Açısından Şiddet Sorunu” başlıklı makalede ise Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, şiddeti dini ve tarihsel açıdan değerlendirdi.

Şiddetin önlenmesi için eğitsel, politik, hukuki ve tıbbi bakış açılarını değerlendirerek kapsamlı çözüm önerileri Doç. Dr. Necmi Karslı tarafından “Küresel Sorun Şiddet ve Çözüm Yolları” başlıklı makalede sunuldu.

KADEM tarafından yapılan açıklamada, “Bu çalışma Türkiye’de ilk kez bu yaklaşımla hazırlanmış bir yaygın eğitim setidir. Ele alınan her başlık, alanında uzman eğitmenler tarafından gruplara anlatılacaktır. Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında digital mecralarda online eğitimler de hedeflenmektedir. Hazırladığımız bu proje ile halkımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. KADEM olarak inandığımız değerler gereğince ‘herkese ve her türlü şiddete karşı’ duruşumuzu bu çalışma vesilesiyle yeniden hatırlatmak isteriz.” ifadelerine yer verildi.